liczyć

1(ilość) compter, (obliczać) calculer

Liczymy się z każdą złotówką.
Nous regardons à la dépense., Nous comptons chaque centime.
nu ʀ(ə)gaʀdɔ̃ a la depɑ̃sˌ nu kɔ̃tɔ̃ ʃak sɑ̃tim
nie licząc...
sans compter...
sɑ̃ kɔ̃te

2na kogoś/coś compter sur qqn/qqch, (mieć nadzieję) na coś espérer qqch

Liczę na ciebie!
Je compte sur toi !
ʒə kɔ̃t syʀ twa !
Możesz na mnie liczyć!
Tu peux compter sur moi !
ty pø kɔ̃te syʀ mwa !
Na to nie licz.
Ne t'y fie pas.
nə ti fi pɑ
Licz się ze słowami!
Fais attention à ce que tu dis !
fε atɑ̃sjɔ̃ a sə kə ty di !