władza

pouvoir m

Doszedł do władzy.
Il a pris le pouvoir.
il a pʀi lə puvwaʀ
Partia jest u władzy.
Le parti est au pouvoir.
lə paʀti εto puvwaʀ
Trzeba odsunąć prezydenta od władzy.
Il faut évincer le président du pouvoir.
il fo evε̃se lə pʀezidɑ̃ dy puvwaʀ
On nie jest w pełni władz umysłowych.
Il n'a pas toute sa raison.
il na pɑ tut sa ʀεzɔ̃