język

langue f

Zna pan(i) jakieś języki obce?
Vous connaissez des langues étrangères ?
vu kɔnεse de lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ ?
Zna trzy światowe języki.
Il parle trois langues mondiales.
il paʀl tʀwɑ lɑ̃g mɔ̃djal
Chodzę na kurs językowy.
Je fréquente un cours de langue.
ʒə fʀekɑ̃t œ̃ kuʀ də lɑ̃g
Znaleźliśmy wspólny język.
On a trouvé un terrain d'entente.
ɔ̃na tʀuve œ̃ teʀε̃ dɑ̃tɑ̃t
Ma cięty język.
Elle a la langue bien pendue.
εl a la lɑ̃g bjε̃ pɑ̃dy
Mam to na końcu języka.
Je l'ai sur le bout de la langue.
ʒə le syʀ lə bu də la lɑ̃g
Lepiej trzymaj język za zębami.
Il sera mieux que tu aies la bouche cousue.
il s(ə)ʀa mjø kə ty ε la buʃ kusy
zostać wziętym na języki
être sur le tapis
εtʀ syʀ lə tapi
być języczkiem u wagi
faire pencher la balance
fεʀ pɑ̃ʃe la balɑ̃s