ziemia

Terre f, (gleba) sol m

Nie siadaj na ziemi.
Ne t'assois pas par terre.
nə taswa pɑ paʀ tεʀ
Powaliłem go (na ziemię).
Je l'ai jeté par terre.
ʒə le ʒəte paʀ tεʀ
Trąba powietrzna zrównała miasto z ziemią.
La tornade a rasé la ville.
la tɔʀnad a ʀɑze la vil
Zejdź na ziemię!
Reviens sur terre !, Descends des hauteurs !
ʀəvjε̃ syʀ tεʀ !ˌ desɑ̃ de ˈotœʀ !
To sprowadziło go na ziemię.
Ça a remis ses pieds sur terre.
sa a ʀəmi se pje syʀ tεʀ
Musimy stąpać twardo po ziemi.
Il nous faut garder les pieds sur terre.
il nu fo gaʀde le pje syʀ tεʀ
Chciałem się zapaść pod ziemię.
J'ai voulu rentrer sous terre.
ʒe vuly ʀɑ̃tʀe su tεʀ
suknia aż do samej ziemi
robe longue jusqu'à terre
ʀɔb lɔ̃g ʒyska tεʀ
raj na ziemi
paradis sur terre
paʀadi syʀ tεʀ
między niebem a ziemią
entre ciel et terre
ɑ̃tʀ sjεl e tεʀ
trzymać się ziemi
se tenir à la terre
sə t(ə)niʀ a la tεʀ