schować

coś gdzieś cacher qqch qqpart

Gdzie to schowałeś?
Où est-ce que tu l'as caché ?
u εs kə ty lɑ kaʃe ?
Schowałem to przed nim.
Je l'ai caché à lui., Je le lui ai caché.
ʒə le kaʃe a lɥiˌ ʒə lə lɥi ε kaʃe
Schowaj się!
Cache-toi !
kaʃtwa !
Gdzieś się schował.
Il se cache quelque part.
il sə kaʃ kεlk(ə) paʀ
schować coś do kieszeni
cacher/mettre qqch dans la poche
kaʃe/mεtʀ dɑ̃ la pɔʃ