położyć

mettre, poser

Połóż to!
Laisse ça !
lεs sa !
Gdzie mam to położyć?
Où est-ce que je dois le mettre ?
u εs kə ʒə dwa lə mεtʀ ?
Położyliśmy dywan.
On a posé une moquette.
ɔ̃na poze yn mɔkεt
Położył go (jednym uderzeniem).
Il l'a envoyé par terre (d'un seul coup).
il la ɑ̃vwaje paʀ tεʀ (dœ̃ sœl ku)
Szczególny nacisk położono na...
Une attention particulière a été accordée à...
yn atɑ̃sjɔ̃ paʀtikyljεʀ a ete akɔʀde a
położyć czemuś kres
mettre fin à qqch
mεtʀ fε̃