śmierć

mort f, (form.) (zgon) décès m

Nie zapomnę tego do śmierci.
Je ne l'oublierai jamais (tant que je vivrai).
ʒə nə lubliʀe ʒamε (tɑ̃ kə ʒə vivʀe)
Zmarła śmiercią naturalną/tragiczną.
Elle est morte de sa belle mort/de mort violente.
εl ε mɔʀt də sa bεl mɔʀ/də mɔʀ vjɔlɑ̃t
Zniesiono karę śmierci.
Ils ont aboli la peine de mort.
ilzɔ̃ abɔli la pεn də mɔʀ
Przestraszył mnie na śmierć.
Il m'a effrayé à mort.
il ma efʀeje a mɔʀ
Jesteś blady jak śmierć.
Tu es pâle comme un mort.
ty e pɑl kɔm œ̃ mɔʀ
Na śmierć zapomniałem.
Je l'ai complètement oublié.
ʒə le kɔ̃plεtmɑ̃ ublije
Był o włos od śmierci.
Il était à deux doigts de la mort.
il etεta dø dwa də la mɔʀ
dopóki nas śmierć nie rozłączy
avant que la mort ne nous sépare
avɑ̃ kə la mɔʀ nə nu sepaʀ
walka na śmierć i życie
combat à mort
kɔ̃ba a mɔʀ