poświęcić

coś komuś/czemuś consacrer, dédier qqch à qqn/qqch

Swój wolny czas poświęca na...
Il dédie son temps libre à...
il dedi sɔ̃ tɑ̃ libʀ a
Artykuł poświęcony problemom...
L'article qui traite des problèmes...
laʀtikl ki tʀεt de pʀɔblεm
pomnik poświęcony pamięci...
monument dédié à la mémoire de...
mɔnymɑ̃ dedje a la memwaʀ də
poświęcić kaplicę
consacrer une chapelle
kɔ̃sakʀe yn ʃapεl