nauczyć się

czegoś apprendre (à faire) qqch

Nauczył się pływać.
Il a appris à nager.
il a apʀi a naʒe
Nauczyła się z tym żyć.
Elle s'y est faite.
εl si ε fεt