zmieniać

changer, (wymieniać) coś na coś (é)changer qqch pour/contre qqch

To zmienia postać rzeczy.
Ça change la situation.
sa ʃɑ̃ʒ la sitɥasjɔ̃
Bez przerwy zmienia poglądy.
Il change d'opinion tout le temps.
il ʃɑ̃ʒ dɔpinjɔ̃ tu lə tɑ̃
Często zmienia pracę.
Il change souvent d'emploi.
il ʃɑ̃ʒ suvɑ̃ dɑ̃plwa
Zmieńmy temat.
Changeons de sujet.
ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε