żartować

plaisanter, badiner

Żartujesz sobie?
Tu plaisantes ?
ty plεzɑ̃t ?
Tylko żartowałem.
Je plaisantais, c'était une blague.
ʒə plεzɑ̃tεˌ setεtyn blag
żartować sobie z kogoś
faire marcher qqn
fεʀ maʀʃe