wariat

fou m

To zupełny wariat.
Il est complètement fou.
il ε kɔ̃plεtmɑ̃ fu
Nie bądź wariat.
Ne sois pas fou.
nə swa pɑ fu
Czuję się jak skończony wariat.
Je me sens comme un véritable fou.
ʒə mə sɑ̃kɔm œ̃ veʀitabl fu
Nadajesz się do domu wariatów!
Tu es bon pour le cabanon.
ty e bɔ̃ puʀ lə kabanɔ̃
dom wariatów
maison de fous/d'aliénés
mεzɔ̃ də fu/daljene