zajmować się

kimś/czymś s'occuper de qqn/qqch

Czym się pan(i) zajmuje?
Quelle est votre occupation ?
kεl ε vɔtʀ ɔkypasjɔ̃ ?
Zajmę się wszystkim.
Je m'occuperai de tout.
ʒə mɔkyp(ə)ʀe də tu
Zajmij się tym.
Prends-en soin.
pʀɑ̃zɑ̃ swε̃
Autor zajmuje się kwestią...
L'auteur traite de la question de...
lotœʀ tʀεt də la kεstjɔ̃ də
Dlaczego miałbym zajmować się...?
Pourquoi est-ce que je devrais m'occuper de/m'intéresser à... ?
puʀkwa εs kə ʒə dəvʀε mɔkype də/mε̃teʀεse a ?