błąd

erreur f, faute f

Popełniłeś (wielki) błąd.
Tu as fait une grande faute.
ty ɑ fε yn gʀɑ̃d fot
W którym miejscu popełniłem błąd?
Où est-ce que j'ai commis la faute ?
u εs kə ʒe kɔmi la fot ?
To bardzo częsty błąd.
C'est une faute très courante.
setyn fot tʀε kuʀɑ̃t
Wprowadzono mnie w błąd.
J'ai été induit en erreur.
ʒe ete ε̃dɥi ɑ̃neʀœʀ
To był ewidentny błąd.
Cela a été une faute évidente.
s(ə)la a ete yn fot evidɑ̃t
Obawiam się, że jest pan(i) w błędzie.
Je crains que vous ne vous trompiez.
ʒə kʀε̃ kə vu nə vu tʀɔ̃pje
Człowiek uczy się na błędach.
L'homme apprend de ses erreurs.
lɔm apʀɑ̃ də sezeʀœʀ
Wkradł się mały błąd.
Une erreur (fâcheuse) s'y est glissée.
yn eʀœʀ (fɑʃøz) si ε glise
błąd ortograficzny
faute d'orthographe
fot dɔʀtɔgʀaf
błąd drukarski
faute d'impression/typographique, coquille f
fot dε̃pʀεsjɔ̃/tipɔgʀafikˌ kɔkij
błąd w obliczeniach
erreur de calcul
eʀœʀ də kalkyl