przed, przede

devant, (rokiem, miesiącem itp.) il y a, cela fait

Nie dzwoń przed piątą.
Ne téléphone pas avant cinq heures.
nə telefɔn pɑ avɑ̃ sε̃k œʀ
Był tam przede mną.
Il y était avant moi.
il i etε avɑ̃ mwa
Patrz prosto przed siebie.
Regarde droit devant toi.
ʀ(ə)gaʀd dʀwa d(ə)vɑ̃ twa
Poczekam przed bankiem.
Je vais attendre devant la banque.
ʒə vε atɑ̃dʀ d(ə)vɑ̃ la bɑ̃k
Uciekli przed policją.
Ils ont échappé à la police.
ilzɔ̃ eʃape a la pɔlis
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że...
En premier lieu, je veux dire que...
ɑ̃ pʀəmje ljøˌ ʒə vø diʀ kə
Cały czas siedzi przed telewizorem.
Il est assis devant la télé tout le temps.
il εtasi d(ə)vɑ̃ la tele tu lə tɑ̃
Proszę iść prosto przed siebie.
Allez tout droit.
ale tu dʀwa
Wywołało to lęk przed...
Cela a provoqué des craintes concernant...
s(ə)la a pʀɔvɔke de kʀε̃t kɔ̃sεʀnɑ̃
Stoimy przed...
Nous nous trouvons en face de/devant...
nu nu tʀuvɔ̃ ɑ̃ fas də/d(ə)vɑ̃
tuż przed północą
juste avant minuit
ʒyst avɑ̃ minɥi