zrozumieć

comprendre, saisir, (zdać sobie sprawę) réaliser

Oni to zrozumieją.
Ils vont (le) comprendre.
il vɔ̃ (lə) kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Źle mnie zrozumiałeś.
Tu m'as mal compris.
ty mɑ mal kɔ̃pʀi
Zrozumiałeś ten dowcip?
Tu as compris la blague ?
ty ɑ kɔ̃pʀi la blag ?
Nie jest w stanie tego zrozumieć.
Il n'arrive pas à comprendre.
il naʀiv pɑ a kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Nie mogę zrozumieć...
Je n'arrive pas à comprendre...
ʒə naʀiv pɑ a kɔ̃pʀɑ̃dʀ