życie

vie f

To kwestia życia i śmierci.
Ça pourrait te/vous coûter la vie..
sa puʀε tə/vu kute la vi
Tu chodzi o jego życie.
Sa vie est en danger.
sa vi εtɑ̃ dɑ̃ʒe
Miała ciężkie życie.
Elle avait la vie dure/âpre.
εl avε la vi dyʀ/ɑpʀ
Masz jeszcze całe życie przed sobą.
Tu as la vie devant toi.
ty ɑ la vi d(ə)vɑ̃ twa
Uratował mi życie.
Il m'a sauvé la vie.
il ma sove la vi
Odebrała sobie życie.
Elle s'est suicidée., Elle a mis un terme à sa vie.
εl se sɥisideˌ εl a mi œ̃ tεʀm a sa vi
Całe życie przeleciało mi przed oczami.
Toute ma vie a défilé dans ma tête.
tut ma vi a defile dɑ̃ ma tεt
Korzystaj z życia na całego.
Profite de la vie au maximum.
pʀɔfit də la vi o maksimɔm
Narażają życie.
Ils risquent leurs vies.
il ʀisk lœʀ vi
Prowadzi podwójne życie.
Il mène une double vie.
il mεn yn dubl vi
Więcej życia!
Debout les morts !
d(ə)bu le mɔʀ !
Takie jest życie!
C'est la vie !
se la vi !
Nigdy w życiu nie widziałem...
Jamais de la vie, je n'ai vu...
ʒamε də la viˌ ʒə ne vy
po raz pierwszy w życiu
pour la toute première fois
puʀ la tut pʀəmjεʀ fwa
u schyłku życia
au déclin de la vie
o deklε̃ də la vi