beznadziejny

désespéré/-ée, désespérant/-ante

Sytuacja jest beznadziejna.
La situation est sans espoir.
la sitɥasjɔ̃ ε sɑ̃zεspwaʀ
Toczymy beznadziejną walkę.
On s'engage dans une bataille perdue d'avance.
ɔ̃ sɑ̃gaʒ dɑ̃zyn batɑj pεʀdy davɑ̃s
Jestem beznadziejny w tenisie.
En tennis, je suis nul.
ɑ̃ tenisˌ ʒə sɥi nyl
To beznadziejny przypadek!
C'est un cas désespéré.
setœ̃ kɑ dezεspeʀe