on

il, (samodzielnie) lui

A co z nim?
Et lui ?
e lɥi ?
To nie on., On tego nie zrobił.
Ce n'était pas lui.
sə netε pɑ lɥi
Była tam z nim.
Elle y était avec lui.
εl i etεtavεk lɥi
Chodźmy do niego.
Allons chez lui.
alɔ̃ ʃe lɥi
Bez niego nie idę.
Je ne vais pas sans lui.
ʒə nə vε pɑ sɑ̃ lɥi
Dam mu znać.
Je vais lui faire savoir.
ʒə vε lɥi fεʀ savwaʀ
Jego nie pytaj.
Ne lui demande pas.
nə lɥi d(ə)mɑ̃d pɑ
Dostałem to od niego.
Je l'ai reçu de lui.
ʒə le ʀ(ə)sy də lɥi
Wyciągnę to z niego.
J'ai les moyens de le faire parler.
ʒe le mwajε̃ də lə fεʀ paʀle
Dziewczyny za nim szaleją.
Les filles sont folles de lui.
le fij sɔ̃ fɔl də lɥi
To cały on.
C'est bien lui.
se bjε̃ lɥi