łatwy

facile

Ten test był (całkiem) łatwy.
Le test était (assez) facile.
lə tεst etε (ase) fasil
Nie było to najłatwiejsze.
Ce n'était pas très facile.
sə netε pɑ tʀε fasil
To nie będzie takie łatwe.
Ça ne sera pas facile.
sa nə s(ə)ʀa pɑ fasil
To było łatwe zwycięstwo.
C'était une victoire facile.
setεtyn viktwaʀ fasil
Najłatwiejsze ze wszystkiego było...
Le plus facile, c'était...
lə ply fasilˌ setε