około

environ, à peu près, (o czasie) vers

Ma około szesnastu lat.
Il peut avoir seize ans environ.
il pø avwaʀ sεz ɑ̃ ɑ̃viʀɔ̃
To było około 1975 roku.
C'était vers 1975.
setε vεʀ milnœfsɑ̃swasɑ̃tkε̃z
To kosztuje około dwudziestu euro.
Ça coûte environ vingt euros.
sa kut ɑ̃viʀɔ̃ vε̃tøʀo
Przyszło około stu ludzi.
Une centaine de personnes sont venues.
yn sɑ̃tεn də pεʀsɔn sɔ̃ v(ə)ny
około trzeciej
vers trois heures
vεʀ tʀwɑzœʀ