wysadzić

faire descendre, (w powietrze) faire sauter, faire exploser

Wysadź mnie tam.
Dépose-moi là-bas.
depozmwa labɑ
Terroryści wysadzili w powietrze kilka samochodów.
Les terroristes ont fait sauter plusieurs voitures.
le tεʀɔʀist ɔ̃ fε sote plyzjœʀ vwatyʀ