nasz, nasza

notre, (bez rzeczownika) le nôtre, la nôtre

To jest nasza sprawa.
C'est notre affaire.
se nɔtʀ afεʀ
Nasze poglądy się różnią.
Nos opinions diffèrent.
nozɔpinjɔ̃ difεʀ
Te książki są nasze.
Ce sont nos livres.
sə sɔ̃ no livʀ
nasi dobrzy przyjaciele
nos bons amis
no bɔ̃zami
przed naszą erą
avant Jésus-Christ
avɑ̃ ʒezyskʀi