tęsknić

za kimś/czymś manquer de qqn/qqch

Tęsknię/Tęskniłem za tobą.
Tu me manques/manquais.
ty mə mɑ̃k/mɑ̃kε
Tak bardzo za tobą tęsknię.
Tu me manques tellement.
ty mə mɑ̃k tεlmɑ̃
Umiera z tęsknoty.
Elle meurt d'envie de qqch.
εl mœʀ dɑ̃vi