że

que, (jeśli podmiot obu zdań jest ten sam) de +inf.

Wiesz, że jest mądry.
Tu sais qu'il est intelligent.
ty sε kil εtε̃teliʒɑ̃
Obiecałem, że tu zostanę.
J'ai promis de rester ici.
ʒe pʀɔmi də ʀεste isi
Udawał, że śpi/go tam nie ma.
Il faisait semblant de dormir/de ne pas y être.
il fəzε sɑ̃blɑ̃ də dɔʀmiʀ/də nə pɑ i εtʀ
Wygląda na to, że będzie padać.
Le temps est à la pluie., Il risque de pleuvoir.
lə tɑ̃ εta la plɥiˌ il ʀisk də pløvwaʀ
Cud, że się nie utopił.
Il a failli se noyer.
il a faji sə nwaje
Najważniejsze, że...
Le plus important. c'est que...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ se kə
Widać, że...
Il est évident que...
il εtevidɑ̃ kə