przekroczyć

passer, (przewyższyć) (dé)passer, excéder

Kiedy przekroczymy granicę?
Quand franchirons-nous la frontière ?
kɑ̃ fʀɑ̃ʃiʀɔ̃nu la fʀɔ̃tjεʀ ?
Przekroczył swoje kompetencje.
Il a excédé son pouvoir.
il a εksede sɔ̃ puvwaʀ
To przekracza wszelkie granice!
Cela passe la mesure !
s(ə)la pɑs la m(ə)zyʀ !