znaczyć

1(oznaczać) signifier, vouloir dire

To przecież nic nie znaczy.
Mais cela ne compte pour rien.
mε s(ə)la nə kɔ̃t puʀ ʀjε̃
Co to znaczy, że nie możesz?
Comment ! Qu'est-ce ça veut dire que tu ne peux pas ?
kɔmɑ̃ ! kεs sa vø diʀ kə ty nə pø pɑ ?
A więc to znaczy, że...
Donc cela veut dire que...
dɔ̃k s(ə)la vø diʀ kə

2(mieć wartość) compter

Dużo znaczył w firmie.
Il avait voix au chapitre dans l'entreprise.
il avε vwɑ o ʃapitʀ dɑ̃ lɑ̃tʀəpʀiz
każdy, kto coś znaczy (w jakieś dziedzinie itp.)
tout le gratin
tu lə gʀatε̃