dorównać

komuś/czemuś égaler qqn/qqch

Nikt nie dorówna mojej żonie w gotowaniu.
Ma femme est une cuisinière sans égale.
ma fam εtyn kɥizinjεʀ sɑ̃zegal
Nie dorównujesz mi. (możliwościami)
Tu ne fais pas le poids contre moi.
ty nə fε pɑ lə pwɑ kɔ̃tʀ mwa
W najmniejszym stopniu nie dorównuje innym...
Il est loin d'atteindre le niveau des autres...
il ε lwε̃ datε̃dʀ lə nivo dezotʀ
nie dorównać komuś
ne pas venir à bout de qqn
nə pɑ v(ə)niʀ a bu