niespodzianka

surprise f

Przygotowujemy dla niego niespodziankę.
Nous lui préparons une surprise.
nu lɥi pʀepaʀɔ̃ yn syʀpʀiz
To dopiero (miła) niespodzianka!
Quelle (agréable) surprise !
kεl (agʀeabl) syʀpʀiz !
Czekała nas przykra niespodzianka.
Une mauvaise surprise nous attendait.
yn mɔvεz syʀpʀiz nuzatɑ̃dε