dotrzymać

czegoś tenir qqch

Nie dotrzymali umowy.
Ils n'ont pas respecté le contrat.
il nɔ̃ pɑ ʀεspεkte lə kɔ̃tʀa
Nie potrafi dotrzymać słowa.
Il ne tient pas parole.
il nə tjε̃ pɑ paʀɔl
Dotrzymał mi towarzystwa.
Il m'a tenu compagnie.
il ma t(ə)ny kɔ̃paɲi
dotrzymywać komuś kroku
suivre le rythme de qqn
sɥivʀ lə ʀitm