prąd

courant m

Nie ma prądu.
Il y a eu une panne de courant.
ilja y yn pan də kuʀɑ̃
To urządzenie zużywa dużo prądu.
Cet appareil consomme beaucoup d'électricité.
sεt apaʀεj kɔ̃sɔm boku delεktʀisite
włączyć coś do prądu
brancher qqch
bʀɑ̃ʃe