przyjąć

recevoir, accepter, (do pracy itp.) engager

Przyjąłbyś to?
Tu l'accepterais ?
ty laksεpt(ə)ʀε ?
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
Veuillez accepter mes excuses.
vœje aksεpte mezεkskyz
Nie przyjęli naszego zaproszenia.
Ils n'ont pas accepté notre invitation.
il nɔ̃ pɑ aksεpte nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Przyjmiemy kelnerkę.
On cherche (une) serveuse.
ɔ̃ ʃεʀʃ (yn) sεʀvøz
Został przyjęty na studia.
Il a été admis à l'université.
il a ete admi a lynivεʀsite
Przyjęli mnie do swego grona.
Ils m'ont accueilli parmi eux.
il mɔ̃ akœji paʀmi ø
Proszę przyjąć do wiadomości, że...
Veuillez prendre en considération le fait que...
vœje pʀɑ̃dʀ ɑ̃ kɔ̃sideʀasjɔ̃ lə fε kə