w, we

dans, (wskazuje na czas) à, (określa sposób, okoliczności itp.) en

Wyjechał w środę/piątek.
Il est parti mercredi/vendredi.
il ε paʀti mεʀkʀədi/vɑ̃dʀədi
Stało się to późno w nocy.
C'était tard dans la nuit.
setε taʀ dɑ̃ la nɥi
We właściwym miejscu i czasie.
En temps et lieu.
ɑ̃ tɑ̃ e ljø
W domu nie ma prądu.
Il n'y a pas d'électricité dans la maison.
ilnja pɑ delεktʀisite dɑ̃ la mεzɔ̃
To leciało w telewizji.
C'était/C'est passé à la télé.
setε/se pɑse a la tele
Jestem w szkole/pracy.
Je suis à l'école/au travail.
ʒə sɥi a lekɔl/o tʀavaj
Spotkałem go w autobusie/samolocie/pociągu.
Je l'ai rencontré dans le bus/l'avion/le train.
ʒə le ʀɑ̃kɔ̃tʀe dɑ̃ lə bys/lavjɔ̃/lə tʀε̃
To nie wchodzi w grę.
Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.
il nɑ̃nε pɑ kεstjɔ̃ˌ se ˈɔʀ də kεstjɔ̃ˌ sə nε pɑ pɑ̃sabl
Wierzysz w Boga?
Tu crois en Dieu ?
ty kʀwa ɑ̃ djø ?
Wszystko w porządku?
Ça va ?
sa va ?
Chodzi w krótkich spodenkach.
Il porte le short.
il pɔʀt lə ʃɔʀt
Kręci mi się w głowie.
J'ai la tête qui tourne.
ʒe la tεt ki tuʀn
Jesteśmy w komplecie.
Nous sommes au complet.
nu sɔm o kɔ̃plε
Mnie w to nie mieszaj.
Ne me mêle pas à ça., Laisse-moi en dehors de ça.
nə mə mεl pɑ a saˌ lεsmwa ɑ̃ dəɔʀ də sa
Był pogrążony w myślach.
Il était absorbé par ses/perdu dans ses réflexions.
il etε apsɔʀbe paʀ se/pεʀdy dɑ̃ se ʀ(ə)flεksjɔ̃
To jest w jego stylu.
Ça lui ressemble.
sa lɥi ʀ(ə)sɑ̃bl
Jest wiecznie w rozjazdach.
Il est toujours en route/voyage.
il ε tuʒuʀ ɑ̃ ʀut/vwajaʒ
Rozciął to w poprzek.
Il l'a coupé en largeur.
il la kupe ɑ̃ laʀʒœʀ
Są w centrum zainteresowania.
Ils sont au centre de l'attention.
il sɔ̃ o sɑ̃tʀ də latɑ̃sjɔ̃
Proszę trzymać się/zostać w pobliżu.
Ne vous éloignez pas trop.
nə vuzelwaɲe pɑ tʀo
Jest w ciąży.
Elle est dans une position intéressante., Elle est enceinte.
εl ε dɑ̃zyn pozisjɔ̃ ε̃teʀεsɑ̃tˌ εl εtɑ̃sε̃t
Orientuje się w tym.
Il sait naviguer., Il s'y connaît bien., Il sait se débrouiller.
il sε navigeˌ il si kɔnε bjε̃ˌ il sε sə debʀuje
W tym momencie...
À ce moment...
a sə mɔmɑ̃
W skrócie...
En bref...
ɑ̃ bʀεf
w dzień i w nocy
jour et nuit
ʒuʀ e nɥi
w następującej kolejności
dans l'ordre suivant
dɑ̃ lɔʀdʀ sɥivɑ̃
w Wigilię
la veille de Noël
la vεj də nɔεl
wliczając w to coś
y compris qqch
i kɔ̃pʀi
w dół rzeki
en aval, au fil de l'eau
ɑ̃navalˌ o fil də lo
w czasie (trwania) czegoś
durant qqch, au cours de qqch
dyʀɑ̃ˌ o kuʀ
mistrzostwa świata w hokeju
le championnat du monde de hockey (sur glace)
lə ʃɑ̃pjɔna dy mɔ̃d də ˈɔkε (syʀ glas)
wpędzić kogoś w biedę
mettre qqn sur la paille
mεtʀ syʀ la pɑj
w kolejności alfabetycznej
par ordre alphabétique
paʀ ɔʀdʀ alfabetik
w młodości
de mon/ton/son... temps, dans ma/ta/sa... jeunesse
də mɔ̃/tɔ̃/sɔ̃... tɑ̃ˌ dɑ̃ ma/ta/sa... ʒœnεs
w całości
sans cesse, tout le temps
sɑ̃ sεsˌ tu lə tɑ̃
iść w dół (o cenie itp.)
baisser
bese