przesadzić, przesadzać

exagérer

Chyba (trochę) przesadzasz!
Là, tu exagères (un peu).
laˌ ty εgzaʒεʀ (œ̃ pø)
Lubi przesadzać.
Il aime exagérer.
il εm εgzaʒeʀe
Przesadziłeś.
Tu y es allé un peu fort.
ty i - ale œ̃ pø fɔʀ
Przesadzasz/Nie przesadzaj!
T'exagères/N'exagère pas !
tεgzaʒεʀ/nεgzaʒεʀ pɑ !
przesadzić (rośliny)
replanter
ʀ(ə)plɑ̃te