nazywać się

s'appeler

To się nazywa...
Ça s'appelle...
sa sapεl
To się nazywa zabawa.
C'est ce que j'appelle s'amuser.
se sə kə ʒapεl samyze
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Appelons les choses par leur nom.
ap(ə)lɔ̃ le ʃoz paʀ lœʀ nɔ̃
Nazywają go Mistrzem.
On l'appelle Maître.
ɔ̃ lapεl mεtʀ
Jest słusznie nazywany...
On l'appelle à juste titre...
ɔ̃ lapεl a ʒyst titʀ