brać

prendre, (kogoś ze sobą) emmener

Bierzesz proszki nasenne?
Tu prends des somnifères ?
ty pʀɑ̃ de sɔmnifεʀ ?
Bierze pigułki antykoncepcyjne.
Elle prend la pilule.
εl pʀɑ̃ la pilyl
Czy on bierze narkotyki?
Il se drogue ?
il sə dʀɔg ?
Biorą? (ryby)
Ça mord ?
sa mɔʀ ?
Odpowiedzialność biorę na siebie.
J'assume la responsabilité.
ʒasym la ʀεspɔ̃sabilite
Za tydzień biorą ślub.
Ils se marient dans une semaine.
il sə maʀi dɑ̃zyn s(ə)mεn
Chyba coś mnie bierze.
Je sens que je vais tomber malade.
ʒə sɑ̃ kə ʒə vε tɔ̃be malad
Nie bierz tego (zbyt) do siebie.
Ne le prends pas (trop) personnellement.
nə lə pʀɑ̃ pɑ (tʀo) pεʀsɔnεlmɑ̃
Bierz przykład ze mnie.
Suis mon exemple.
sɥi mɔnεgzɑ̃pl
Zazwyczaj bierze prysznic rano.
Il a l'habitude de prendre une douche le matin.
il a labityd də pʀɑ̃dʀ yn duʃ lə matε̃
Bierz się do jedzenia.
Mange.
mɑ̃ʒ
Dlaczego nie bierzesz pod uwagę...
Pourquoi tu ne prends pas en considération...
puʀkwa ty nə pʀɑ̃ pɑ ɑ̃ kɔ̃sideʀasjɔ̃
Powinieneś brać pod uwagę...
Tu devrais avoir égard à...
ty dəvʀε avwaʀ egaʀ a
brać się z kimś za bary
en venir aux mains avec qqn, se colleter avec qqn
ɑ̃ v(ə)niʀ o mε̃ˌ sə kɔlte
ogółem rzecz biorąc
à tout prendre, tout bien considéré
a tu pʀɑ̃dʀˌ tu bjε̃ kɔ̃sideʀe