przedstawić

kogoś komuś présenter qqn à qqn, (zaprezentować) coś présenter qqch

Nie przedstawiono nas sobie.
Nous n'avons pas été présentés.
nu navɔ̃ pɑ ete pʀezɑ̃te
Przedstawię go państwu.
Je vous le présente.
ʒə vu lə pʀezɑ̃t
Nie trzeba go przedstawiać.
Inutile de le présenter.
inytil də lə pʀezɑ̃te