wola

volonté f

Mam silną wolę.
J'ai de la volonté.
ʒe də la vɔlɔ̃te
Zrobiłem to z własnej i nieprzymuszonej woli.
Je l'ai fait de ma propre volonté.
ʒə le fε də ma pʀɔpʀ vɔlɔ̃te
Jedz i pij do woli.
Mange et bois à discrétion.
mɑ̃ʒ e bwɑ a diskʀesjɔ̃
Spisał swoją ostatnią wolę.
Il a fait son testament.
il a fε sɔ̃ tεstamɑ̃
zgodnie z jego ostatnią wolą...
selon son acte de dernière volonté...
s(ə)lɔ̃ sɔnakt də dεʀnjεʀ vɔlɔ̃te