plecy

dos m

Bolą mnie plecy.
J'ai mal au dos.
ʒe mal o do
Ma okrągłe/krzywe plecy.
Il a le dos rond/voûté.
il a lə do ʀɔ̃/vute
Połóż się na plecach.
Couche-toi sur le dos.
kuʃtwa syʀ lə do
Zrobili to za naszymi plecami. (w tajemnicy)
Ils l'ont fait derrière nos dos.
il lɔ̃ fε dεʀjεʀ no do
Ciarki przechodzą mi po plecach na myśl/kiedy pomyślę...
Je frémis à l'idée de...
ʒə fʀemi a lide də
Ma mocne plecy.
Il a des relations., Il a le bras long.
il a de ʀ(ə)lasjɔ̃ˌ il a lə bʀɑ lɔ̃
sukienka bez pleców
robe dos nu
ʀɔb do ny