skończyć (się)

finir, (se) terminer

Skończyłeś?
Tu as fini ?, Tu as terminé ?
ty ɑ fini ?ˌ ty ɑ tεʀmine ?
(Już) Skończyłem.
J'ai fini.
ʒe fini
Kiedy skończę szkołę...
Quand j'aurai fini l'école...
kɑ̃ ʒoʀe fini lekɔl
Kiedy to się skończy?
Quand est-ce que ça va finir ?
kɑ̃tεs kə sa va finiʀ ?
Skończyła nam się benzyna.
On est tombés en panne d'essence.
ɔ̃nε tɔ̃be ɑ̃ pan desɑ̃s
Skończyłem z paleniem.
J'ai arrêté de fumer.
ʒe aʀete də fyme
Skończyło się remisem.
Ça s'est terminé sur un score nul.
sa se tεʀmine syʀ œ̃ skɔʀ nyl
Kiedy to skończysz?
Quand comptes-tu l'achever ?
kɑ̃ kɔ̃t(ə)ty laʃ(ə)ve ?
Skończ to! (jedzenie)
Finis ça !
fini sa !
Na czym skończyłem?
Qu'est-ce que j'allais dire ?, Où je me suis arrêté ?
kεs kə ʒalε diʀ ?ˌ u ʒə mə sɥi aʀete ?
Skończ (już) z tym!
Arrête !
aʀεt !
Skończyłem z tobą!
J'ai fini avec toi !
ʒe fini avεk twa !
Jak tylko to skończę...
Dès que je l'aurai fini...
dε kə ʒə loʀe fini
skończyć ze sobą
se donner la mort
sə dɔne la mɔʀ