mój, moja, moje

mon, ma, (bez rzeczownika) le mien

To mój dobry przyjaciel.
Il est un bon ami à moi., C'est un de mes bons amis.
il εtœ̃ bɔnami a mwaˌ setœ̃ də me bɔ̃zami
Te książki są moje.
Ces livres-ci sont à moi.
se livʀsi sɔ̃ta mwa
To moja sprawa.
C'est mon affaire.
se mɔ̃ afεʀ
To nie jest w moim guście.
Ce n'est pas exactement à mon goût.
sə nε pɑ εgzaktəmɑ̃ a mɔ̃ gu
Cała przyjemność po mojej stronie.
Tout le plaisir est pour moi.
tu lə pleziʀ ε puʀ mwa
Mój Boże!
Mon Dieu !
mɔ̃ djø !
Z mojego punktu widzenia...
De mon point de vue...
də mɔ̃ pwε̃ də vy
Ku mojemu zdziwieniu...
À ma surprise...
a ma syʀpʀiz
Mój drogi...
Mon cher...
mɔ̃ ʃεʀ