przerażać

effrayer, terrifier

To mnie przeraża.
Ça me fait peur.
sa mə fε pœʀ
Przerażał ją.
Elle avait une peur terrible de lui.
εl avε yn pœʀ teʀibl də lɥi
Nie przerażają mnie żadne trudności.
Je ne me laisse pas décourager par des difficultés.
ʒə nə mə lεs pɑ dekuʀaʒe paʀ de difikylte
Przeraziły nas te wiadomości.
Ces nouvelles nous ont fait peur.
se nuvεl nuzɔ̃ fε pœʀ