wiele

czegoś beaucoup, bien de qqch

Teraz jest o wiele gorzej.
C'est bien pire maintenant.
se bjε̃ piʀ mε̃t(ə)nɑ̃
Teraz jest o wiele droższy.
C'est beaucoup plus cher maintenant.
se boku ply ʃεʀ mε̃t(ə)nɑ̃
Wystarczy nam niewiele.
On se contente de peu.
ɔ̃ sə kɔ̃tɑ̃t də pø
Przeżyłem już wiele.
J'en ai bavé., J'en ai vu de dures.
ʒɑ̃nε baveˌ ʒɑ̃nε vy də dyʀ
Wiele dla mnie znaczy.
Il compte beaucoup pour moi.
il kɔ̃t boku puʀ mwa
Jest o wiele starszy ode mnie.
Il est beaucoup/bien plus âgé que moi.
il ε boku/bjε̃ plyzɑʒe kə mwa
Ten jest o wiele droższy.
Celui-ci est beaucoup/bien plus cher.
səlɥisi ε boku/bjε̃ ply ʃεʀ
To jest o wiele ważniejsze.
Ceci est beaucoup/bien plus important.
səsi ε boku/bjε̃ plyzε̃pɔʀtɑ̃
Jest o wiele lepszy od reszty.
Il est beaucoup meilleur que les autres.
il ε boku mεjœʀ kə lezotʀ
Ostrożności nigdy nie za wiele.
Prudence est mère de sûreté.
pʀydɑ̃s ε mεʀ də syʀte
Przyszło ich niewielu.
Ils se sont présentés en petit nombre.
il sə sɔ̃ pʀezɑ̃te ɑ̃ p(ə)ti nɔ̃bʀ
Tego już za wiele!
C'est trop !
se tʀo !
Wiele hałasu o nic.
Beaucoup de bruit pour rien.
boku də bʀɥi puʀ ʀjε̃
Był o wiele lepszy (niż...)
Il a été beaucoup meilleur (que...)
il a ete boku mεjœʀ (kə)
Wiele napisano o...
On a écrit beaucoup (de choses) sur...
ɔ̃na ekʀi boku (də ʃoz) syʀ
Ten jest o wiele ładniejszy niż...
Celui-ci est beaucoup plus joli que...
səlɥisi ε boku ply ʒɔli kə
rum i wiele innych rodzajów alkoholu
rhum et d'autres alcools
ʀɔm e dotʀzalkɔl
o wiele lepszy/gorszy
bien meilleur/pire
bjε̃ mεjœʀ/piʀ
w wielu przypadkach
dans beaucoup de cas
dɑ̃ boku də kɑ