wiek

siècle m, (długość życia) âge m

Dożył sędziwego wieku.
Il a atteint un âge avancé., Il a atteint un grand âge.
il a atε̃ œ̃nɑʒ avɑ̃seˌ il a atε̃ œ̃ gʀɑ̃tɑʒ
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
Elle est morte à l'âge de quatre-vingts ans.
εl ε mɔʀt a lɑʒ də katʀvε̃zɑ̃
W ogóle nie wygląda na swój wiek.
Elle ne fait/paraît pas du tout son âge.
εl nə fε/paʀε pɑ dy tu sɔnɑʒ
Nie widziałem cię (całe) wieki.
Je ne t'ai pas vu depuis des années.
ʒə nə te pɑ vy dəpɥi dezane
Są w tym samym wieku.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Jest w moim wieku.
Il a le même âge que moi.
il a lə mεm ɑʒ kə mwa
To dziecko jest nad wiek rozwinięte.
C'est un enfant précoce.
setœ̃nɑ̃fɑ̃ pʀekɔs
Jest w kwiecie wieku.
Il est dans la fleur de l'âge.
il ε dɑ̃ la flœʀ də lɑʒ
Z wiekiem...
Avec l'âge...
avεk lɑʒ
W moim wieku...
À mon âge,...
a mɔnɑʒˌ
To trwało całe wieki!
Cela a duré une éternité !
s(ə)la a dyʀe yn etεʀnite !
W XXI wieku!
Au vingt-et-unième siècle !
o vε̃teynjεm sjεkl !
mężczyzna w średnim wieku
homme entre deux âges
ɔm ɑ̃tʀ døzɑʒ
w każdym wieku
à tout âge
a tutɑʒ
wiek przedszkolny/szkolny
âge préscolaire/scolaire
ɑʒ pʀeskɔlεʀ/skɔlεʀ
wiek dojrzały
maturité f, âge m adulte
matyʀiteˌ ɑʒ adylt
wiek emerytalny
âge de retraite
ɑʒ də ʀ(ə)tʀεt
przed wiekami
au temps jadis
o tɑ̃ ʒɑdis
wieki średnie
Moyen Âge
mwajεnɑʒ
wiek oświecenia
(siècle des) Lumières
(sjεkl de) lymjεʀ