przestać

robiť coś cesser, arrêter, finir de faire qqch

Nie wie, kiedy przestać.
Elle ne sait pas s'arrêter.
εl nə sε pɑ saʀete
Przestań o tym myśleć.
Arrête d'y penser., Sors-toi ça de la tête.
aʀεt di pɑ̃seˌ sɔʀtwa sa də la tεt
Przestań się skarżyć/robić sobie żarty.
Arrête de te plaindre/moquer.
aʀεt də tə plε̃dʀ/mɔke
Przestało padać.
Il a cessé de pleuvoir.
il a sese də pløvwaʀ
Proszę nie przestawać.
Continuez !, Ne vous arrêtez pas !
kɔ̃tinɥe !ˌ nə vuzaʀεte pɑ !
Mój laptop przestał działać.
Mon (ordinateur) portable ne marche pas.
mɔ̃ (ɔʀdinatœʀ) pɔʀtabl nə maʀʃ pɑ
Przestaliśmy się spotykać.
On ne se voit plus.
ɔ̃ nə sə vwa ply
Przestałem nad sobą panować.
J'ai perdu mon sang-froid.
ʒe pεʀdy mɔ̃ sɑ̃fʀwɑ