czas

temps m

Masz czas dziś wieczorem?
Tu es libre ce soir ?
ty e libʀ sə swaʀ ?
Nie mam czasu.
Je n'ai pas le temps.
ʒə ne pɑ lə tɑ̃
Czas mi się dłuży.
Je trouve le temps long.
ʒə tʀuv lə tɑ̃ lɔ̃
Nie ma czasu do stracenia.
Il n'y a pas un instant à perdre.
ilnja pɑzœ̃nε̃stɑ̃ a pεʀdʀ
Najwyższy czas.
Il est (grand) temps.
il ε (gʀɑ̃) tɑ̃
Czas minął.
Le temps a passé.
lə tɑ̃ a pɑse
Zginął w czasie drugiej wojny światowej.
Il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale.
il ε mɔʀ pɑ̃dɑ̃ la s(ə)gɔ̃d gεʀ mɔ̃djal
Z czasem się przyzwyczai.
Il va finir par s'habituer.
il va finiʀ paʀ sabitɥe
Nie zabiorę ci/panu dużo czasu.
Je ne vais pas te/vous retenir longtemps.
ʒə nə vε pɑ tə/vu ʀ(ə)təniʀ lɔ̃tɑ̃
Czas pokaże.
Qui vivra verra.
ki vivʀa vεʀa
Nie widziałem cię kawał czasu.
Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu.
sa fε lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə te pɑ vy
Autobus odjedzie o czasie.
Le bus va partir à temps.
lə bys va paʀtiʀ a tɑ̃
To były czasy!
C'était le bon (vieux) temps.
setε lə bɔ̃ (vjø) tɑ̃
To jest teraz na czasie.
C'est tendance (maintenant)., C'est fashion (maintenant).
se tɑ̃dɑ̃s (mε̃t(ə)nɑ̃)ˌ se faʃən (mε̃t(ə)nɑ̃)
Teraz są inne czasy.
C'est déjà autre temps aujourd'hui.
se deʒa otʀ tɑ̃ oʒuʀdɥi
Jak ten czas leci!
Comme le temps passe (vite) !
kɔm lə tɑ̃ pɑs (vit) !
Wszystko w swoim czasie.
Tout vient à point à qui sait attendre.
tu vjε̃ a pwε̃ a ki sε atɑ̃dʀ
Czasy się zmieniają.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
le ʒuʀ sə sɥiv e nə sə ʀ(ə)sɑ̃bl pɑ
Czas to pieniądz.
Le temps, c'est de l'argent.
lə tɑ̃ˌ se də laʀʒɑ̃
Nie możesz cofnąć czasu.
Ce qui est fait est fait.
sə ki ε fε ε fε
Najwyższy czas, żebyś zaczął...
Il est temps de commencer..., Il faut que tu commences...
il ε tɑ̃ də kɔmɑ̃seˌ il fo kə ty kɔmɑ̃s
czas odjazdu/odlotu
temps de départ
tɑ̃ də depaʀ
czas przyjazdu/przylotu
temps d'arrivée
tɑ̃ daʀive
w wolnym czasie
pendant/dans son temps libre
pɑ̃dɑ̃/dɑ̃ sɔ̃ tɑ̃ libʀ
od czasu do czasu
de temps en temps, de temps à autre
də tɑ̃zɑ̃ tɑ̃ˌ də tɑ̃za otʀ
od tamtych czasów
depuis ces temps
dəpɥi se tɑ̃
w czasie (trwania) czegoś
durant qqch, au cours de qqch
dyʀɑ̃ˌ o kuʀ
w międzyczasie
pendant ce temps
pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃
przez cały (ten) czas
tout le temps
tu lə tɑ̃
na czas określony/nieokreślony
à durée déterminée/indéterminée
a dyʀe detεʀmine/ε̃detεʀmine
czas oczekiwania
temps d'attente
tɑ̃ datɑ̃t
grać na czas
(essayer de) gagner du temps
(eseje də) gaɲe dy tɑ̃