nawet

même

Nawet nie zadzwonił.
Il n'a même pas téléphoné.
il na mεm pɑ telefɔne
Nawet napisała do mnie list.
Elle m'a même écrit une lettre.
εl ma mεm ekʀi yn lεtʀ
Nawet się nie pożegnała!
Elle n'a même pas dit au revoir !
εl na mεm pɑ di o ʀ(ə)vwaʀ !
Przyszedł? – Nawet nie wiem.
Lui, il est venu ? – Je ne sais pas enfin/en fait.
lɥiˌ il ε v(ə)ny ? - ʒə nə sε pɑ ɑ̃fε̃/ɑ̃ fε
Nawet dziecko jest w stanie to pojąć.
Même un enfant peut le comprendre.
mεm œ̃nɑ̃fɑ̃ pø lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Dokończę to, nawet jeśli miałoby mi to zabrać cały dzień.
Je vais le finir même si ça va prendre toute la journée.
ʒə vε lə finiʀ mεm si sa va pʀɑ̃dʀ tut la ʒuʀne
Nawet nie chcę o tym myśleć.
Je ne veux même pas y penser.
ʒə nə vø mεm pɑ i pɑ̃se
nie tylko ..., (ale) nawet...
non seulement... mais même/de plus...
nɔ̃ sœlmɑ̃... mε mεm/də ply
nawet nie drgnąć powieką
ne pas sourciller, ne pas broncher
nə pɑ suʀsijeˌ nə pɑ bʀɔ̃ʃe