poradzić (sobie)

sobie z czymś se débrouiller avec qqch, (udzielić rady) komuś coś conseiller qqch à qqn

Łatwo sobie z tym poradzili.
Ils s'en sont sortis facilement.
il sɑ̃ sɔ̃ sɔʀti fasilmɑ̃
Jakoś sobie (z tym) poradzę.
Je vais me débrouiller.
ʒə vε mə debʀuje
Poradzisz sobie?
Tu sais comment t'y prendre (avec ça) ?
ty sε kɔmɑ̃ ti pʀɑ̃dʀ (avεk sa) ?