pytanie

question f, interrogation f

Zadam panu/pani pytanie.
Je vous pose une question.
ʒə vu poz yn kεstjɔ̃
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Tu ne m'as pas répondu., Tu n'as pas répondu à ma question.
ty nə mɑ pɑ ʀepɔ̃dyˌ ty na pɑ ʀepɔ̃dy a ma kεstjɔ̃
To trudne pytanie.
C'est une question difficile.
setyn kεstjɔ̃ difisil
Zadajesz za dużo pytań!
Tu poses trop de questions !
ty pɔz tʀo də kεstjɔ̃ !
Ma pan(i) jeszcze jakieś pytania?
Vous avez d'autres questions ?
vuzave dotʀ kεstjɔ̃ ?
Nasuwa się pytanie: czy to był wypadek?
Et là, une question se pose : Était-ce un accident ?
e laˌ yn kεstjɔ̃ sə poz etεsə œ̃naksidɑ̃ ?
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Être ou ne pas être, c'est là la question.
εtʀ u nə pɑ εtʀˌ se la la kεstjɔ̃
Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
À question sotte, réponse sotte.
a kεstjɔ̃ sɔtˌ ʀepɔ̃s sɔt
Pozostaje pytanie...
Reste à savoir si...
ʀεst a savwaʀ si