człowiek

homme m, personne f

Zwyczajny człowiek tego nie zrozumie.
Un homme ordinaire ne peut pas le comprendre.
œ̃nɔm ɔʀdinεʀ nə pø pɑ lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Człowiek pochodzi od małpy.
L'homme descend du singe.
lɔm desɑ̃ dy sε̃ʒ
Zachowuj się jak człowiek.
Tiens-toi bien !
tjε̃twa bjε̃ !
Człowiek za burtą!
Un homme à la mer !
œ̃nɔm a la mεʀ !
Jestem przecież tylko człowiekiem!
Je ne suis qu'un homme !
ʒə nə sɥi kœ̃nɔm !
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.
L'homme propose et Dieu dispose.
lɔm pʀɔpoz e djø dispɔz
Zarówno zwierzęta, jak i ludzie...
Les animaux aussi bien que les humains...
lezanimo osi bjε̃ kə lezymε̃